VRIJESCHOOL in beeld – wat staat op deze blog

.

Zocht u pedagogisch-didactische achtergronden van de vrijeschool:

vrijeschoolpedagogie.com

Vanaf hier vindt u de weg naar afbeeldingen, illustraties. door leerkrachten gemaakt als bordtekening; door leerlingen geschilderd of getekend; door anderen ontworpen.
De inrichting van een kleuterklas; het spelmateriaal, enz.

Ze komen voor een groot gedeelte van ‘Pinterest’, maar zijn hier thematisch bij elkaar gebracht.

click op ‘alle beelden

KLASSEN:

.

KLEUTERKLAS
ALLE BEELDEN

.

 1E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 2E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 3E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 4E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 5E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 6E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 7E KLAS
ALLE BEELDEN

.

EURITMIE
ALLE KLANKFIGUREN

.

JAARFEESTEN
ALLE BEELDEN

.

JAARTAFELS
ALLE BEELDEN

.

GEBOUWEN

ALLE BEELDEN

 

 

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

VRIJESCHOOL in beeld: 7e klas – tekenen (2)

.

Uit het leerplan van klas 7, zoals Steiner dat aangaf:

In de zevende klas vervolgens moet alles worden behandeld wat te maken heeft met doorsnijdingen. Een eenvoudig voorbeeld: ‘Daar hebben we een cilinder, die wordt doorsneden door een balk. De balk moet door de cilinder gestoken worden.’ U moet laten zien wat voor snijvlak ontstaat in de cilinder op de plaats waar de balk er in- en waar hij eruit gaat. Dat moet met het kind geleerd worden.

Het kind moet leren wat er gebeurt wanneer lichamen of vlakken elkaar doorsnijden, zodat het weet wat het verschil is tussen een kachelpijp die van boven loodrecht door het plafond gaat, waarbij het snijvlak een cirkel is, en een die er scheef doorgaat, waarbij een ellips ontstaat. Dan moet men het kind in deze klas een goede voorstelling bijbrengen van het perspectief. Eenvoudig tekenen in perspectief, verkorting bij veraf gelegen en verlenging bij dichtbij gelegen objecten, bedekking enzovoort. En dan weer de verbinding van techniek en schoonheid, zodat men in het kind de voorstelling oproept of het mooi is of niet wanneer een vooruitstekend gedeelte van een huis een deel van de muur bedekt. Zo’n vooruitstekend gedeelte kan op fraaie of lelijke wijze zo’n muur bedekken. Zulke dingen hebben een enorme werking wanneer ze kinderen juist in die zevende klas worden bijgebracht, wanneer ze dertien, veertien jaar zijn. Dat alles culmineert dan in het kunstzinnige tegen het achtste schooljaar.
GA 295/171-172
Vertaald/157-158

Dit is geen methodische volgorde. Wellicht kan een 7e klas (of hoger),ze op enig tijdstip maken. Het tekenen ervan is natuurlijk het belangrijkste facet – zie boven. Dat ze hieronder ook nog met zwart-wit en schaduwwerking zijn getekend, is een extra (moeilijke) opdracht.

 

.

7e klas: alle beelden

Vrijeschool in beeld: alle beelden

7e klas: alle artikelen op vrijeschoolpedagogie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Leo Klein – Kunstzinnig werk (1)

.

.

1.

Draaien
Een vogelkop.
Paard in galop.
Een Vlaamse gaai.
Een reuze draai.
Kun je misschien
Nog andere dingen zien?

2

Bijdehand
Ik wil er niet om liegen,
Jawel zij zien ze vliegen.
Maar ze houwen vol
door dier blauwe bol.
En dit is zeer markant:
Ze zijn beide bijdehand

3

Stoer
Stoer staan bij stronken
braken, breken, bonken.
Krakend gekrak
Sta stevig en strak.
Beheers het geweld
als een stevige held.

4

Er wordt wel beweerd
Wij zijn getroubleerd
Maar dat is niet waar
We lachen lachen maar
Het loopt uit de klauwen
We zijn niet te houwen
We hebben veel pret
Met dit fraaie portret

5


                                                   Steen der Wijzen
Grafiet is de zachtste steen en weerkaatst het licht.
Diamant is de hardste steen en kan als het geslepen is uit de  onzichtbare lucht kleuren te voorschijn roepen.
Scheikundig gezien zijn ze beide koolstof (carbon C).
Iemand had diamant in zijn safe. Nadat zijn huis verbrand was, vond hij slechts grafiet.
Grafiet in gloeiend vloeibaar ijzer is na afkoeling diamant geworden.
Grafiet en diamant vormen een beeld van de zich ontwikkelende mens.
Wanneer men zich met dit beeld bezig hield, ‘maakte men goud’, zo werd dit vroeger uitgedrukt. In het Engels: Philosophers Stone

6

7

Varianten
Hier drie varianten van An, mijn tante:
1  Een zwijnenkop
    of hoger op?
2  Wat is je wens
    Zwijn of mens?
3 Een mens te zijn
   of liever een zwijn?

8

Heks
Er is iets geks
met deze heks>
De bezemsteel
is haar te veel.
De neuze punt
is haar heuse stunt
en haar hoed
staat niet goed.
Maar haar haar
zit heel raar.
Als je haar ontmoet,
geef haar dan mijn groet.

 

9
Kracht op je reis
naar het lichtend paleis

Kracht

10
Vreugdevol
Als wij vreugdevol leven
en zwieren en zweven,
dan zijn wij voldaan
Ja, zo moet het gaan!

 

11

 

12
13

14

15
16
17
18

19

20
21

22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

VRIJESCHOOL in beeld: WAT VIND JE OP DEZE BLOG

 

.
Zocht u pedagogisch-didactische achtergronden van de vrijeschool:

vrijeschoolpedagogie.com

 

Vanaf hier vind je de weg naar afbeeldingen, illustraties. door leerkrachten gemaakt als bordtekening; door leerlingen geschilderd of getekend; door anderen ontworpen.
De inrichting van een kleuterklas; het spelmateriaal, enz.

Ze komen voor een groot gedeelte van ‘Pinterest’, maar zijn hier thematisch bij elkaar gebracht.

Volg de links door de cursor op ‘alle beelden’ te plaatsen
..

KLASSEN:

.

PEUTER/KLEUTERKLAS
ALLE BEELDEN

.

 1E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 2E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 3E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 4E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 5E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 6E KLAS
ALLE BEELDEN

.

 7E KLAS
ALLE BEELDEN

.

EURITMIE
ALLE KLANKFIGUREN

.

JAARFEESTEN
ALLE BEELDEN

.

JAARTAFELS
ALLE BEELDEN

.

GEBOUWEN

ALLE BEELDEN

 

 

VRIJESCHOOL – PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE ACHTERGRONDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJESCHOOL in beeld: De bewegende klas

Op ‘Vrijechoolpedagogie.com’ staan – naast allerlei artikelen over ‘bewegen’ – ook een aantal artikelen over de ‘bewegende klas‘.
Sommige foto’s roepen misschien vragen op. Die kunnen o.a. beantwoord worden door m.n. de artikelen over de (eigen)bewegingszin en de evenwichtszin te bestuderen.

Hieronder foto’s uit die ‘bewegende klassen’.

 

.

Vrijeschool in beeld: alle beelden

Vrijechoolpedagogie: alle artikelen

 

 

 

 

 

 

.

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – letterbeeld R

terug naar het overzicht

R

 

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle letterbeelden

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle beelden

VRIJESCHOOL in beeld: alle beelden

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas schrijven: alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas – alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

 

 

 

 

 

 

.

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – letterbeeld W

.

terug naar het overzicht

W

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas sprookjes | VRIJESCHOOL

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle letterbeelden

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle beelden

VRIJESCHOOL in beeld: alle beelden

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas schrijven: alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas – alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

 

 

 

 

 

 

.

 VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – letterbeeld V

erug naar het overzicht

V

 

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle letterbeelden

VRIJESCHOOL in beeld1e klas – alle beelden

VRIJESCHOOL in beeld: alle beelden

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas schrijven: alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas – alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

 

 

 

 

.

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – letterbeeld J

terug naar het overzicht

 

J

 

Bij deze afbeelding hoort een verhaal.

 

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle letterbeelden

VRIJESCHOOL in beeld1e klas – alle beelden

VRIJESCHOOL in beeld: alle beelden

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas schrijvenalle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas – alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

 

 

 

 

 

 

.

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – letterbeeld T

.

terug naar het overzicht

.

T

VRIJESCHOOL in beeld: 1e klas – alle letterbeelden

VRIJESCHOOL in beeld1e klas – alle beelden

VRIJESCHOOL  in beeld: alle beelden

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas schrijven: alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
1e klas – alle artikelen

VRIJESCHOOL pedagogisch-didactische achtergronden:
alle artikelen

.

VRIJESCHOOL in beeld – Het Geboorte- of Herdersspel uit Oberufer

Er bestaan vele artikelen over de herkomst van de spelen, de aard en het karakter; hoe ze gespeeld moeten worden, hoe ze kunnen inspireren tot overpeinzingen.
Die zijn te vinden op Vrijeschoolpedagogie.
In ‘Kerstspelalle artikelen‘ staan ze genoemd met enkele trefwoorden uit de inhoud.

Daar de spelen ieder jaar op veel plaatsen in de wereld worden gespeeld, ligt het voor de hand dat er posters, programma’s, affiches o.i.d. worden gemaakt.

Nu zijn er van het Geboorte- of Herdersspel – een van de drie Kerstspelen uit Oberufer – een aantal posters in omloop die – lijkt het – ontworpen zijn zonder dat er rekening is gehouden met de regie-aanwijzingen.

De volgorde van de spelers is, volgens de bekendste regie-aanwijzingen – steeds: Engel, Jozef, Maria, sterrenzanger, Gallus, Stiechel, Witok, Crispijn, Rufinus, Servilus, Titus. 

Op een van de oudste foto’s is dat al te zien:

Op de posters die ik tot nog toe heb gezien, loopt Maria steeds achter de engel.

Niet voor álles is er een verklaring. Steiner heeft voor de Spelen een aantal aanwijzingen gegeven. Die zijn vaak ‘van horen zeggen’ overgeleverd. Of er is een bepaalde gedachtegang aan verbonden. Zo legde Wim Veltman in de jaren 1970 uit dat in het Paradijsspel bij het binnenkomen van de zaal, Adam achter Godvader loopt. Aan het eind van het spel loopt Eva achter Godvader ‘om tot uitdrukking te brengen dat de vrouwelijke ziel na de zondeval dichter bij God staat’.
Is zo’n gedachte wellicht overgesprongen op het Kerstspel, wat Maria betreft: dichter bij de engel? Is het ‘beleefdheid’? Dames eerst! Of is het een (verborgen) emancipatiegedachte: waarom zou de vrouw weer achter de man moeten lopen?)
Of is het uit praktische overwegingen: de ster van de sterrenzanger uitgeschaard. komt moeilijker boven het hoofd van Maria als ze vlak vóór hem loopt. 

Hoe het ook zij: op alle posters loopt Maria achter de engel:

Bij het bekijken van de posters valt soms nog meer op:

Wie zich verdiept in de figuur van Crispijn, komt tot de ontdekking dat hij ‘anders’ is dan de andere 3. Vanuit het antroposofische mensbeeld gedacht is Crispijn het ‘Ik’ dat als jongste wezensdeel in de mens geboren wordt en op eigen kracht de dingen zal moeten doen. Zie bijv. Crispijn

Zijn plaats is overduidelijk ‘na de drie herders’.

Daar is hier geen rekening mee gehouden.

Hier loopt Crispijn achteraan. Dat komt nergens in het spel voor.


Dit is een illustratie van Lilian van der Stap die met speelse lijnen de kerstspelspelers uitbeeldt.

Slordiger is het als Crispijn helemaal ontbreekt:

 

Ook hier ontbreekt Crispijn. (En de 3e waard, maar dat heeft wellicht met de grootte van de afbeelding te maken:

De waarden komen nergens in het spel vóór de herders!:

FOTO’S 

Het ‘op de foto gaan’ legt een beeld vast. 
Deze foto is puur voor het poseren: het is geen scène uit het spel:

kerstspelen aanbidding 2

Het lijkt of de engel dicht bij de aanbidding aanwezig moet zijn. Maar hij is daar niet bij. Toch kan het zo zijn dat hij door ruimtegebrek bijv. toch nog zichtbaar is.

STER

Ook de ster van de engel is niet consequent dezelfde: in het ene spel is het een zesster, in het andere een vijfster.

Kijken we naar de eerste foto’s van het spel, dan zie je dat de engel een zesster heeft; de sterrenzanger een vijfster:

Op deze vrijeschool – foto 2019 – is dit ook zo:

kerstspelen Engel en Maria

kerstspelen-herders-1

kerstspelen Jozef en maria

Er zijn gezichtspunten waarbij het getal 6 als ‘kosmischer’ beschouwd kan worden dan het getal 5, dat dan als ‘aardser’ wordt gezien.
Vanuit die optiek is de hemelboodschapper Gabriël als ‘kosmisch’ te beschouwen en past de zesster daar meer.
Wanneer Maria na de verkondiging in de ‘kompany’ meeloopt, houdt de sterrenzanger haar de vijfster boven het hoofd, als teken dat ‘het kind spoedig op aarde zal komen’, aan zijn ‘afdaling naar de aarde’ is begonnen.

Joep Eikenboom zegt:

De mens is een gecompliceerd wezen, waarvan het Jezuskind en het daarmee verbonden Christuswezen het oerbeeld is.
Het evangelie volgens Mattheus grijpt bij uitstek terug op de lange traditie van het Joodse volk en ook op de verbinding van het Jezus-kind met de Perzische ingewijde Zarathustra. Zarathustra heeft gedurende vele incarnaties alle wijsheid op kunnen nemen, die er als mens op aarde te ervaren is. In hem komen de twee aspecten van de tweeledige mens samen, zoals Rudolf Steiner die beschrijft in de 1e voordracht van de Algemene Menskunde: de geest-ziel en de lichamelijke organisatie. De geest-ziel (bovenste mens) omvat geestzelf, levengeest, geestmens, en gewaarwordings-, verstands-gemoeds-, en bewustzijnsziel. Daartegenover staat de lichamelijke organisatie (onderste mens), die via de erfelijkheid aan de incarnerende geest-ziel wordt aangeboden: astraallichaam, etherlichaam en fysieke lichaam, die alle drie samen hangen met de drie natuurrijken. Bovenste mens en onderste mens kun je grafisch voorstellen als twee driehoeken die elkaar doordringen en tot een zesster worden. In de zesster vind je op een bepaalde manier ook de drie ruimterichtingen vertegenwoordigd. Rudolf Steiner noemt de zesster ook in relatie tot de Hebreeuwse mysteriën en op een andere plaats geeft hij de zesster als beeld voor het astraallichaam.
In het evangelie volgens Lucas vinden we een onschuldig Jezus-kind, dat nog nooit op aarde is geweest. Zijn geboorte wordt vanuit hemelsferen overstraald door het wezen van Boeddha. Hier komt niet de wijsheid op de eerste plaats, maar de, goedheid en vrede. Het kind uit het evangelie volgens Lucas is een onschuldig wezen, dat genezing brengt aan aarde en mensheid. De vijfster representeert de stromingen, die zich in het etherlichaam voordoen: van het hoofd naar de voeten en de armen.
Vanaf zijn twaalfde jaar zijn in het Jezus-kind de twee aspecten verenigd: een zuiver etherlichaam, dat geen schuld draagt (de vijfster) en een van alle wereldwijsheid doordrongen astraallichaam (de zesster). Bij de Doop in de Jordaan kan deze voorbereidde lichamelijke organisatie de drager worden van de Christus.
Vandaar: Geboorte- en Herdersspel: de vijfster, Driekoningenspel: de zesster.
 
Jeannette Wilckens zegt:
 
Het volgende komt uit een boekje van Marijke van Hall-Heintz met enkele persoonlijke aanvullingen
De zesster (de engel die Maria de blijde boodschap verkondigt heeft op oude schilderijen een lelie in de hand – een lelie heeft zes bloembladeren).
Die stervorm is van oudsher in verband gebracht met wijsheidskrachten die ook met de maan samenhangen. Het is de Joodse Davidsster; uit de stam Davids werd Jezus geboren. Dit zgn. hexagram bestaat uit twee in elkaar geschoven driehoeken, de ene punt wijst naar boven, de andere naar beneden. Samengevoegd zijn ze het beeld van de macrokosmos.
Hierin kun je de heilige drie-eenheid herkennen.

De vijfster van de sterrenzanger, geeft het beeld van de mens weer, de microkosmos, (denk aan het beeld van Leonardo da Vinci’s ecce homo). Deze ster heeft verwantschap met de zon, is ook het teken van Michael. Daarbij hoort de roos, die vijfbladig is. Dit representeert de liefdekrachten. In Christus komen beide principes bij elkaar: wijsheid en liefde. In het sterrengezang begroet de sterrenzanger macro- en microkosmos.
 
 
 
 
Kerstspel: alle artikelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

VRIJESCHOOL in beeld: 7e klas – scheikunde

.
De geboden lesstof wordt door de leerlingen verwerkt in het zgn. periodeschrift. Daarin moeten ook bv. proeven die zijn gedaan, worden getekend.

Bordtekeningen bij het begin van de periode:

Vuur:

 

base en zuur

 

 

7e klas: alle beelden

Vrijeschoolachtergronden7e klas scheikunde

Vrijeschoolachtergronden7e klas alle artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

VRIJESCHOOL in beeld – 4e klas – dierkunde (2)

.

zie over ‘de drie of vier dieren’: Rudolf Steiner over dierkunde GA 205. oproepbaar op 20-11-19

 

VRIJESCHOOL in beeld: Jaartafels – Driekoningen

.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is driekoningen-5-1.jpg

Voor op de jaartafel, van stof:

.

zie ook de prachtige blog van Severine Bakker


.

Vrijeschool in beeld: jaartafels: alle

Vrijeschool in beeld: Driekoningen

Vrijeschoolachtergronden: Driekoningen

.

VRIJESCHOOL in beeld: jaarfeesten – Maria-Lichtmis

.
MARIA-LICHTMIS

bron: Irma Millenaar-Deen, met toestemming

VRIJESCHOOL – achtergronden: Maria Lichtmis

 

 

 

 

 

 

 

 

.

VRIJESCHOOL in beeld: 5e klas – aardrijkskunde

.

gletsjer, de Rijn

gletsjer:

De Rijn:

DCF 1.0

 

Rijn 2

 

Rijn 3

 

Rijn 4